Partneri

Zatraži svoju pozivnicu od naših partnera.

Hrvatska
  • Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević", 01/282-6206
Slovenija
  • PLUSHIVISTI, Brane, 040/206-631
Srbija
  • AS Centar, Đurica, 060/503-0402
  • Čovekoljublje, Aleksandra, 064/645-9897
  • POTENT, Bratislav, 064/156-5291

Imaš pitanja ili problem?

Ako imaš pitanja, piši nam na pitaj@pozitivanforum.com.